Monday, 3 December 2012

WANITA DAN AL QURAN
FATWA TENTANG WANITA OLEH ALLAH:

1.      Surah 4  An- Nisa:Ayat 1:    Wahai manusia ! Bertakwalah kepadaTuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan daripadanya isterinya (Hawa) ; dan (lalu) daripada keduanya Allah mengembang-biakkan lelaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang kamu saling meminta dengan menyebut namaNya, dan ( peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah itu selalu menjaga dan mengawasimu.

Penjelasan: 
                                 I.            Dalam surah ini Allah menyeru manusia supaya bertakwa kepada Allah iaitu takutkan Allah dengan mematuhi perintahNya dan meninggalkan laranganNya.
                              II.            Allah menjadikan isteri Nabi Adam iaitu Siti Hawa daripada dirinya iaitu daripada tulang rusuk kirinya yang pendek. Daripada kedua mereka itu (Nabi Adam dan Siti Hawa) berkembang dengan banyaknya umat manusia iaitu lelaki dan perempuan.
                           III.            Allah memerintahkan agar takutkanNya kerana kepada Allahlah kita selalu memohon pertolongan dengan menyebut namaNya.
                           IV.            Kita dikehendaki takutkan Allah daripada memutuskan tali silaturahim.
                              V.            Alllah sentiasa memerhatikan dan mengawasi  kamu

No comments:

Post a Comment