Thursday, 6 December 2012

WANITA DAN AL QURAN

WANITA DAN AL QURAN
 
FATWA TENTANG WANITA OLEH ALLAH:


2.    Surah 4  An- Nisa :Ayat 3:     Dan sekiranya kamu bimbang tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak   perempuan  yatim (ketika kamu menikahinya), maka kahwinilah perempuan lain yang kamu senangi: dua ,tiga atau empat. Tetapi sekiranya kamu bimbang tidak akan berlaku adil, memadai menikahi seorang sahaja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang  demikian lebih hampir agar kamu tidak berbuat zalim.
Penjelasan:

I.    Sekiranya kamu takut memakan harta anak yatim yang menjadi isteri kamu,maka jangan kamu mengahwininya.

II.    Dibenarkan kamu mengahwini perempuan lain yang kamu berkenan dua, tiga atau empat.

III.    Sekiranya kamu khuatir tidak dapat berlaku adil ,hanya dibenarkan beristeri seorang sahaja atau mengambil hamba sahaya sebagai isteri.Keadaan ini  boleh  mengelakkan suami  daripada  bertindak zalim,tidak adil dan menganiaya.

No comments:

Post a Comment