Sunday, 9 December 2012

FATWA TENTANG WANITA OLEH ALLAH:                                        MAS KAHWIN  UNTUK WANITA


3.    Surah 4  An- Nisa :Ayat 4:   " Dan berikanlah olehmu mas kahwin  kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian  dengan penuh kerelaan. Selepas itu, sekiranya mereka menyerahkan  kepada kamu sebahagian daripada mas kahwin berkenaan dengan senang hati, maka ambillah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."

Penjelasan:

 
I.    Firman Allah ini ditujukan kepada pihak suami.Pihak suami dikehendaki memberi mas kahwin  kepada wanita yang dinikahi Pemberian ini dengan hati yang suci dan bersih sebagai sebagai tanda ikatan kasih sayang.

 
II.    Sekiranya isteri berkenaan berlapang dada untuk memberikan sebahagian daripada mas kahwin itu kepada suaminya,maka tiada dihalang menerimanyaa.

No comments:

Post a Comment