Sunday, 29 January 2012

   “   Ketahuilah bahawa yang dikatakan kebaikan itu bukanlah bertambahnya harta benda dan anakmu,melainkan adalah bertambahnya ilmu pengetahuan.” –(Sayidina Ali)

No comments:

Post a Comment